April 1, 2020 - October 1, 2020

Přehled

0 aktivní požadavky na natažení
0 aktivní úkoly
Při vyloučení slučování, 1 autor nahrál 4 revizí do master a 4 revizí do všech větví. Na master, 3 soubory se změnily a bylo zde 38 přidání a 16 odebrání.