September 30, 2019 - September 30, 2020

Přehled

0 aktivní požadavky na natažení
0 aktivní úkoly
Při vyloučení slučování, 1 autor nahrál 15 revizí do master a 15 revizí do všech větví. Na master, 5 soubory se změnily a bylo zde 87 přidání a 44 odebrání.

2 Vydání publikoval 1 uživatel

Publikováno
2.1p2 před 7 měsíci

Publikováno
2.1p1 před 9 měsíci