Преглед на файлове

no message

tags/2.1p1^0
Brielle Bruns преди 11 месеца
родител
ревизия
11003d6b04
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      lib/iptables.inc

+ 1
- 1
lib/iptables.inc Целия файл

@@ -472,7 +472,7 @@ function enable_nat {
#[[ ${srcinterface} != "-" ]] && srcinterface="-i ${srcinterface}"
[[ ${dstinterface} != "-" ]] && dstinterface="-o ${dstinterface}"
[[ ${srcaddress} != "-" ]] && srcaddress="-s ${srcaddress}"
([[ ${srcinterface} == "-" ]] && [[ ${type} == "SNAT" ]]) && srcinterface="-"
([[ ${srcinterface} != "-" ]] && [[ ${type} == "SNAT" ]]) && srcinterface="-"
([[ ${dstinterface} != "-" ]] && [[ ${type} == "MASQ" ]]) && action="-j MASQUERADE"
([[ ${dstinterface} == "-" ]] && [[ ${type} == "MASQ" ]]) && \


Зареждане…
Отказ
Запис