Преглед на файлове

Add purge/delete rules for raw on flush

tags/2.1
Brielle Bruns преди 1 година
родител
ревизия
1bfe6ded80
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 0 реда
  1. +2
    -0
      lib/iptables.inc

+ 2
- 0
lib/iptables.inc Целия файл

@@ -42,6 +42,8 @@ function iptables_rules_flush {
${VER_IPTABLES} -t nat -X &>/dev/null
${VER_IPTABLES} -t mangle -F &>/dev/null
${VER_IPTABLES} -t mangle -X &>/dev/null
${VER_IPTABLES} -t raw -F &>/dev/null
${VER_IPTABLES} -t raw -X &>/dev/null
for i in `cat $TABLE_NAMES`; do
${VER_IPTABLES} -F -t $i &>/dev/null
done


Loading…
Отказ
Запис