bbruns преди 6 години
родител
ревизия
9c560cad5b
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      lib/iptables.inc

+ 1
- 1
lib/iptables.inc Целия файл

@@ -594,7 +594,7 @@ function enable_portfw {
[[ ${intip} != "-" ]] && intdest="--to-destination ${intip}:${intport}"
[[ ${interface} != "-" ]] && interface="-i ${interface}"
[[ ${intip} != "-" ]] && intip="-d ${intip}"
[[ ${intport} != "-" ]] && intip="--dport ${intport}"
[[ ${intport} != "-" ]] && intport="--dport ${intport}"
[[ ${address} != "-" ]] && address="-d ${address}"
[[ ${srcaddress} != "-" ]] && srcaddress="-s ${srcaddress}"


Зареждане…
Отказ
Запис