Procházet zdrojové kódy

Fix 'all' option for mss clamp

tags/2.1
Brielle Bruns před 5 roky
rodič
revize
c01a1b62e3
1 změnil soubory, kde provedl 2 přidání a 2 odebrání
  1. +2
    -2
      lib/iptables.inc

+ 2
- 2
lib/iptables.inc Zobrazit soubor

@@ -176,7 +176,7 @@ function enable_mss_clamp {
[[ ${interface} = \#* ]] && continue
[[ ${interface} = "" ]] && continue
#[[ -z ${mss} ]] && mss="-"
[[ ${mss} != "-" ]] && mss="--mss ${mss}"
[[ ${mss} != "-" ]] && mss="-m tcpmss --mss ${mss}"
[[ ${mss} == "-" ]] && mss=""
[[ -z ${type} ]] && type="-"
[[ ${type} == "-" ]] && type="${OutFilter}"
@@ -189,7 +189,7 @@ function enable_mss_clamp {
[[ ${interface} == "all" ]] && interface=""
${debug} ${DebugColor} "${FUNCNAME}:${DEFAULT_COLOR} Read: ${interface} ${mss} ${type} ${msssize}"
${VER_IPTABLES} -A ${type} -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS \
${interface} -m tcpmss ${mss} ${msssize}
${interface} ${mss} ${msssize}
unset interface mss type msssize
done < "${FWCONFIGDIR}/ipv${IPVER}/mss-clamp.conf"Načítá se…
Zrušit
Uložit