Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 

16 wiersze
383 B

 1. # Chain name mapping
 2. # Don't change these unless you know what you're doing
 3. InPreRules="In-PreRules"
 4. OutPreRules="Out-PreRules"
 5. Trusted="In-Trusted"
 6. InEasyBlock="In-EasyBlock"
 7. OutEasyBlock="Out-EasyBlock"
 8. InFilter="In-Filter"
 9. OutFilter="Out-Filter"
 10. FwdFilter="Fwd-Filter"
 11. NAT="NAT"
 12. PortForward="PortForward"
 13. InPostRules="In-PostRules"
 14. OutPostRules="Out-PostRules"
 15. v6ICMP="IPv6-ICMP"